Wywóz nieczystości płynnych


 

Wywóz nieczystości płynnych to usługa dodatkowa świadczona dla klientów odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych.

Zlecenia wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych można dokonać w następujący sposób:

  1. Osobiście w siedzibie MZWIK Sławków ul. Okradzionowska 29B Sławków w godzinach  6.00 -15.00 (Pon.-Pt.)
  2. Telefonicznie  pod numerem: 32 2931420 w godzinach 6.00 -15.00 (Pon.-Pt.)

            Za powyższą usługę pobiera się następujące opłaty określone w cenniku usług

Za wykonana usługe usługobiorca wystawi fakturę VAT zgodna z dokumentami przewozowymi, płatna 14 dni od daty wystawienia.

UWAGA ! W celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi wywozu nieczystości płynnych obowiązkiem zlecającego jest :  - zapewnienie bezpiecznego i swobodnego dojazdu oraz dostępu do wlotu zbiornika

W przypadku niespełnienia powyższych wymogów usługa nie będzie realizowana.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Tarmas , w dniu:  12‑02‑2019 15:24:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik , w dniu:  12‑02‑2019 15:24:02
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2019 15:26:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive