Produkcja wody


Ujęcie Sławków ul. Okradzionowska 29 B


Miasto Sławków zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęcia zlokalizowanego na terenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Ujęcie eksploatowane jest od października 1984 r.


Charakterystyka ujęcia


Pobór wód podziemnych odbywa się z węglanowych utworów triasu ujęciem składającym się z dwóch studni głębinowych o głębokości:
- podstawowa 104 m
- awaryjna 101,7 m.


Możliwości eksploatacyjne dla poszczególnych studni wynoszą:
- studnia podstawowa - 4680m 3/dobę
- studnia awaryjna - 3870m 3/dobę


Woda tłoczona jest do sieci wodociągowej za pomocą układu pomp o łącznej wydajności 340 m 3/h.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody prowadzony jest fizyczno chemiczny  system dezynfekcji. Wstępnie woda uzdatniana jest za pomocą lampy UV, natomiast w ramach działań prewencyjnych dodatkowo stosowane jest uzdatnianie podchlorynem sodu.

Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Tarmas , w dniu:  23‑01‑2013 22:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2018 14:38:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive