Produkcja wodyUjęcie Sławków ul. Okradzionowska 29 B


Miasto Sławków zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęcia zlokalizowanego na terenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Ujęcie eksploatowane jest od października 1984 r.


Charakterystyka ujęcia


Pobór wód podziemnych odbywa się z węglanowych utworów triasu ujęciem składającym się z dwóch studni głębinowych o głębokości:
- podstawowa 104 m
- awaryjna 101,7 m.


Możliwości eksploatacyjne dla poszczególnych studni wynoszą:
- studnia podstawowa - 4680m 3/dobę
- studnia awaryjna - 3870m 3/dobę


Woda tłoczona jest do sieci wodociągowej za pomocą układu pomp o łącznej wydajności 340 m 3/h.


Z uwagi na wysoką jakość zarówno fizykochemiczną jak i bakteriologiczną, ujmowana woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania oraz dezynfekcji

Informacja wytworzona przez:
Jarosław Garnek , w dniu:  23‑01‑2013 22:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik , w dniu:  23‑01‑2013 22:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2013 22:39:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie